24 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku odbyła się VI edycja konkursu „Jestem Europejczykiem”. Wśród zawodników konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o Polsce. Na początku konkursu uczniowie z poszczególnych szkół odegrali przygotowane scenki z wybranych polskich legend. Nasi uczniowie przedstawili  legendę o Liczyrzepie. W drugiej części konkursu drużyny przystąpiły do rozwiązywania testów opracowanych w zależności od klasy, do której uczniowie uczęszczają. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, uzupełniali luki, odgadywali zagadki, kolorowali, układali postacie i mapę Polski z puzzli.

Więcej…

W roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka brała udział w następujących projektach i programach:
"Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy"relizowany w ramach EFS Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Terenach Wiejskich, Poddziałanie  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nauczyciel odpowiedzialny za realizację E. Ryś.
"Aktywnie po zdrowie - organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod patronatem Ministra Edukacji - nauczyciel odpowiedzialny za realizację J. Titarenkow.
Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti"- nauczyciel odpowiedzialny za realizację M. Nowakowska.
Międzynarodowy projekt"Twórcza informatyka z Baltie" organizowany przez Kuratorium Oświaty - nauczyciel odpowiedzialny za realizację M. Mruk-Otulak.

Więcej…

 

W bieżacym roku szkolnym nasi uczniowie i wychowankowie brali udział w konkursach i zawodach:
Przedszkole
Powiatowy konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi" - wyróźnienie - opiekun S. Mikołajczyk
Gminny Konkurs Ekologiczny - udział
Gminny Konkurs Literacki - udział
Szkoła
Gminny Konkurs "Zapomniane Zabytki"
II miejsce i 6 wyróźnień w kategorii praca plastyczna - opiekun J. Titarenkow
Gminny konkurs "Piszę ładnie, bezbłędnie i ciekawie" dla klas I - III
I miejsce kl.I - opiekun C. Jurczyszyn. 
III miejsce kl.II i kl. III  - opiekun J. Titarenkow. 
Gminny Konkurs "Mistrz Matematyki " dla klas I - III
I i II miejsce kl. I - opiekun C. Jurczyszyn

Więcej…

a_po_zdrowie_11_2

Po ogłoszeniu wyników zimowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Aktywnie po zdrowie" w naszej placówce zapanowała ogromna radość.
Zespół Ananasków z klasy II zajął II miejsce.
Gratulujemy opiekunowi Janinie Titarenkow i Ananaskom.
Dziękujemy za zaangażowanie i udział w etapie zimowym.

W roku szkolnym 2009/2010 nasza placówka brała udział w następujących projektach i programach:

  • "E- Belfer - ptzygotowanie nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do stosowania e-learningu w naczaniu i samokształceniu" relizowany w ramach EFS Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Poddziałanie  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nauczyciel odpowiedzialny za realizację E. Ryś
  • "Ślady przeszłości - uczniowie adaptują zabytki" organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskie - nauczyciel odpowiedzialny za realizację B. Herman - Nowak
  • " Szkoła z prawami dziecka"  organizowany przez UNICEF Polska - nauczyciel odpowiedzialny za realizację E. Marek i M. Nowakowska.

Więcej…

Więcej artykułów…