We wrześniu 2019 r. nauczyciele z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Brzeźnicy przystąpili do projektu Erasmus + . Tematem dwuletnich międzynarodowych spotkań jest promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

 Krajami partnerskimi są : Wielka Brytania, Włochy, Rumunia i Turcja. W ramach pierwszej mobilności nauczyciele spotkali się w Wielkiej Brytanii (Plymouth)  w  dniach 1-6.12.2019 r. W trakcie pobytu zwiedzili partnerską szkołę, zapoznali się z angielskim planem zajęć oraz  charakterystyką pracy w tamtejszej szkole. Koordynator projektu szkoły z Brzeźnicy – Agnieszka Kornas-Zuber zaprezentowała nasz kraj, szkołę oraz system edukacyjny obowiązujący w Polsce . W trakcie spotkania nauczyciele wzięli udział w debatach, dyskusjach, zadaniach grupowych oraz warsztatach teatralnych prowadzonych przez znaną teatrolog dr Cariad Astles z  londyńskiego uniwersytetu. W trakcie warsztatów nauczyciele zdobyli wiedzę o teatrze lalkowym, nauczyli tworzyć się scenografię, poznali podstawowe techniki lalkarskie (kukły, pacynki, jawajki, marionetki). Pierwsze spotkanie w ramach projektu było bardzo owocne. Nauczyciele krajów partnerskich  mieli wiele okazji na dzielenie się ze sobą swoja wiedzą, metodami, technikami pracy, narzędziami wykorzystywanymi w ich szkołach. W pracach grupowych działali wspólnie aby osiągnąć zamierzony cel. Wyznaczono kolejne zadania, które będą kontynuowane w trakcie kolejnej mobilności w Turcji.
A.K-Z.