Wyciąg z ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 Art.  204. [Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018] 
 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

Dnia 3 marca 2017r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku, ul. Słoneczna 1 odbędzie się spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku, dotyczące wdrażania zmian w systemie oświaty od września 2017r.

W lutym odbył się pierwszy koncert dla rodziców dzieci uczących się grać na różnych instrumentach w ramach zajęć świetlicowych.

Więcej…

wizyta m 17 02

W piątek 10 lutego pzybyli do nas ciekawi goście. Byli to ks. Romuald Kszuk oraz ks. Aniset - misjonarz z Republiki Burundii w Afryce.

Więcej…

galeria

 

 

dzien bid 17

 

Każda babcia i dziadunio w zdrowiu długo żyjcie!
Uśmiech dla nas zawsze miejcie, bo my Was bardzo kochamy.
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Dnia 3 lutego 2017 r. w naszej placówce  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów szkoły i przedszkola.

Więcej…

Więcej artykułów…