galeria

 

 

p wiosny 2017

"Marzanno, Marzanno Ty zimowa Panno, Ciebie pożegnamy, Wiosnę przywitamy"- tymi słowami 21 marca przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przywitały radośnie wiosnę. Dzieci z wymalowanymi buziami, kolorowymi kwiatami, instrumentami w dłoniach i z Marzanną na czele przeszły w barwnym korowodzie po ulicach Brzeźnicy

Więcej…

astrid 17 01

W naszej szkole podjęliśmy szereg działań, aby zapoznać przedszkolaki i uczniów z dziecięcą literaturą Astrid Lindgren.

Więcej…

Wyciąg z ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 Art.  204. [Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018] 
 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

Dnia 3 marca 2017r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku, ul. Słoneczna 1 odbędzie się spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku, dotyczące wdrażania zmian w systemie oświaty od września 2017r.

W lutym odbył się pierwszy koncert dla rodziców dzieci uczących się grać na różnych instrumentach w ramach zajęć świetlicowych.

Więcej…

Więcej artykułów…