W związku ze strajkiem nastąpiła zmiana planu na środę - nie będzie badania ani basenu dla kl. I-III.
Dzieci, które chcą uczestniczyć w warsztatach wielkanocnych przychodzą na godz. 8.30 do 12.30.
Kl. IV-VI - od 8.20- do 10.20 mają matematykę, potem do domu lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Przedszkolaki i uczniowie nie biorący udziału w warsztatach mają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dyrektorem.

We wtorek 9.04.2019r. dyrektor organizuje zajęcia wychowawcze dla szkoły w godz. 8.00-13.00, przedszkole funkcjonuje w godzinach pracy z wyżywieniem.
Przypominamy, iż w środę 10.04.2019 r. odbywają się warsztaty plastyczne z udziałem p. Marii (znanej kroszonkarki) i p. Agaty (ozdoby wielkanocne ze słomy) od godz. 8.30 (zmiana godziny o pół godziny wcześniej) dla dzieci z rodzicami (dziadkami),
o godz. 10.20 dzieci kl. I-III wyjeżdżają na obowiązkowe kompleksowe badania wad postawy do Raciborza, a potem na basen.
Pozostali uczestniczą dalej w warsztatach.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy informuje,że mając na uwadzę przekazane przez związki zawodowe informacje
- począwszy od 8 kwietnia 2019 roku zaplanowany został na terenie całego kraju, strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli, który ma objąć również naszą placówkę, czego następstwem może być konieczność odwołania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dyrektor zobowiązany jest zapewnić dzieciom w czasie strajku niezbędną opiekę, co najprawdopodobniej możliwe będzie wyłącznie w formie zajęć grupowych zorganizowanych wspólnie dla uczniów wszystkich oddziałów szkolnych i przedszkolnych.

Mając na uwadzę nadzwyczajne okoliczności,Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na bieżąco monitorować będzie sytuację i podejmować wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem należytej opieki w trakcie strajku.

galeria

marzec 19 a

Marzec, marzec minął szybko! 8 marca 2019 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet, którą przede wszystkim przygotowali chłopcy, składając piękne życzenia paniom oraz koleżankom.

Więcej…

Za nami kolejne comiesięczne warsztaty plastyczne. Tym razem tematem przewodnim była technika malarska - malowanie na płótnie.

Więcej…

Więcej artykułów…