W poniedziałek 11 września w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci nas bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny”, policjanci z raciborskiej komendy spotkali się z naszymi uczniami oraz przedszkolakami. Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny” powstała przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych.

Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.
Prowadzący pogadanki z młodzieżą omawiali kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowników sieci, negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz innych substancji odurzających, a także zasad poruszania się po drodze.
W ramach kampanii, mundurowi poinformowali uczestników spotkań o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły. Policjanci przypomnieli, że przechodzić przez jezdnię należy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, po uprzednim upewnieniu się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pojazd. Stróże prawa uczestników spotkania zapoznali także z zasadami poruszania się po chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Z uwagi na zbliżającą się porę jesienno-zimową, policjanci zachęcali też do noszenia odblasków.
E.R.